Värden värda att skydda – en ny säkerhetsfunktion kopplad till stödet för civilsamhället” SOU 2021:99 

Det finns skäl till att vi inte överlämnar personuppgifter till myndigheter ocensurerat. Ändå banar en ny statlig utredning väg för att gränsen för statens insyn ska flyttas fram, skriver Emelie Weski på Altinget om den nya säkerhetsfunktionen som föreslås. Demokrativillkoren är kontroversiella och har i flera remissomgångar fått skarp kritik från civilsamhället men enligt utredarna är förslagen nödvändiga. Vad är det som demokrativillkoren ska skydda och vad står på spel?

Christer Nylander (L), ordförande för riksdagens kulturutskott. Hur står sig samhällskontraktet mellan staten och civilsamhället? Vilka behov hoppas politiken att demokrativillkoren ska fylla?

Patrik Schröder, samordnare/sakkunnig för civilsamhällesfrågor på Fremia föredrar innehållet i Slutbetänkande av Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället (SOU 2021:99 ).  Vad är demokrativillkor? Hur påverkar dem spelplanen för ideellt engagemang?

Hannah Kroksson ordförande för Demokratikommittén inom Nysta och generalsekreterare för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, delar med sig av civilsamhällets perspektiv. Varför pratar vi om pengar hela tiden? Och varför spelar det roll hur staten styr och kontrollerar civilsamhället?