Nekad bank-ID, bankkonto och bostadslån på grund av ditt engagemang? Finansiella tjänster och det ideella engagemanget 

Mohamed Temsamani, ordförande för Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Akil Zahiri, Imam Ali Islamic Center 

Moderator: 

Ahmad Elfar, doktorand vid Sociologiska institutionen på Uppsala Universitet

Samordnare: Ibn Rushd studieförbund