Unga demokrati- och fredsaktivister på frontlinjen i Ukraina, Polen och Belarus

Modererat av Lavon Marozau, international Sekreterare, Belarus ungdomsråd RADA

(live broadcast)