Debatt: Så stärks svenska folkets tillit till partierna

En ny novus-undersökning ställer nya frågor om vår demokrati. Frågan nu är hur vi tar undersökningens slutsatser och frågeställningar vidare. Har partipolitiken lösningar som kan göra att folkets tillit för partipolitiken kommer tillbaka?

Romina Pourmokhtari, ordförande för Liberala ungdomsförbundet

Nike Örbrink, förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet