Brandtal till demokratin

Edna Eriksson är idé- och strategiutvecklare av mänskliga rättigheter och har verkat som utbildare, konsult och föreläsare i 30 år. Hon har ett förflutet på en rad departement och myndigheter och verkat inom kulturpolitiken som tjänsteman och utredare. Hon är vise ordförande i “MR-Stiftelsen” som granskar riksdagens samtliga motioner utifrån våra grundlagar och internationella konventioner och ordförande i “Democracy Walk” som avtäcker Sveriges demokratiska historia.

Edna arbetar som strateg på Folkets Hus och Parker.