Arbetsgruppen

Edna Eriksson, idé- och strategiutvecklare av likabehandling, mångfald, mänskliga rättigheter och demokratifrågor samt representant för Folkets Hus och Parkers Riksorganisation

Emelie Weski, projektledare för Demokratidagarna och Folk och Försvars styrelse, global talesperson för FN:s storgrupp för barn och unga, och tidigare 1:e vice ordförande LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer, idag policyrådgivare på WeskiProjects.

Jan Scherman, diversearbetare i media och producent för tv-dokumentärerna Länge Leve Demokratin.

Johan Rådmark, samhällsentreprenör och verksamhetschef vid Boo Folkets hus, samt huvudman för Demokratidagarna genom Östra Folkets Hus och Parkregion.

Lena Wolmner, kulturproducent och verksamhetschef Bagarmossens Folkets Hus. Andra uppdrag bl a Kulturrådet, WOW Talks, Nordiskt Forum, Riksteatern, Malmöfestivalen. 

Ola Hedin, digital strateg och fotograf från JobbaDigitalt.se

Ola Johnsson, Speakers&friends

Bjarne Kristansen, samhällsengagerad entreprenör boende i Nynäshamn

Viveca Pernby, kommunal enhetschef och tidigare styrelseledamot för Statement festival