Råslätts-exemplet. Hur förebygger, förhindrar och läker vi etniska och religiösa konflikter lokalt? (del 2)

Alla områden har sina problem. Vissa har svårt att stoppa dem och andra tar hand om dem. Underground i Råslätt har byggt en unik modell för att förebygga problem i samhället.

Peter Magnusson, föreståndare Underground Råslätt  och Houler Akhwarzi, ledare Underground Råslätt delar med sig av ett skört samhälles väg mot ljusare tider.