Radikaliserad – Demokratihotet för verklighetens folk

Spelar det någon roll för folkrörelse- och kultursverige vem som styr? Ett samtal om vår syn på vem som är medborgare och vilka demokratihot de står inför.

Magnus Aspegren, regional utvecklingsdirektör i Region Jämtland Härjedalen och f.d. Riksteaterns VD

Anna Ardin, diakon, författare och doktorand vid Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola