Nekad bank-ID, bankkonto och bostadslån på grund av ditt engagemang?

Finansiella tjänster och det ideella engagemanget.

Tillgången till bankkonton påverkar möjligheterna till att organisera sig ideellt – för vissa. Både SEB, Nordea och Swedbank nekar muslimska organisationer finansiella tjänster på grund av att islamofobiska rykten inte kan bevisas eller motbevisas till vad banken kallar tillfredsställande Fiduciary duty och compliance-regler. 

Termen “tillfredsställande” verkar ofta definieras retroaktivt och olika standarder verkar användas för kristna och sekulära organisationer respektive för muslimska organisationer. 

I det här samtalet undersöker vi: 

 • Hur påverkas det ideella engagemanget och delaktigheten hos den muslimska målgruppen när tillgång till finansiella tjänster stryps?  
 • Hur påverkas den svenska demokratin av att ojämlika villkor tillämpas för olika gruppers organisering?  
 • Vilken roll har den svenska staten i att säkerställa att alla medborgare och alla föreningar exempelvis ska kunna ha ett bankkonto och på så sätt utöva sina demokratiska rättigheter? 

Samtal med:

Mohamed Temsamani, generalsekreterare för Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Akil Zahiri, Islamiska Shiasamfunden i Sverige

Moderator: 

Ahmad Elfar, doktorand vid Sociologiska institutionen på Uppsala Universitet

Let's Unlock This Feature

Unlock this feature and improve your workflow even further by upgrading your plan.

*This is only shown to you as a webmaster, other users will not see this
Task already exist for this element.
Write your message in the existing thread.
Here, we opened it for you.
Pushed to Media Folder.
The file was added to the website's media folder, you can now use it from the there.
Återställ
Återställ
       Last 24 HoursLast 7 DaysDin rapport skickades
       Share Page Link :
       ×
       General Tasks are meant for requests that are not about a specific part of the page. To create a specific request, close this box and click the plus icon on the right to choose any part of the page.
       For more generic requests, go ahead and send your message.
       ×
       Approve Page

       When the page is ready, click the green button to signal to the webmaster that this page is approved.

       there was some error. Please try again.
       ×
       Page Approved
       Desktop Tablet Mobile
       Back to Standard View
       You Ran Out of Website Slots

       That's great!
       It means you're growing & onboarding more clients!
       Don't let it stop you

       Once you're done, click here to validate the website

       There was some error. Please try again.
       You Ran Out of Task Slots

       That's great!
       It means you're growing & onboarding more clients!
       Don't let it stop you

       Once you're done, click here to validate the website

       There was some error. Please try again.
       You Ran Out of Internal Task Slots

       That's great!
       It means you're growing & onboarding more clients!
       Don't let it stop you

       Once you're done, click here to validate the website

       There was some error. Please try again.