Nekad bank-ID, bankkonto och bostadslån på grund av ditt engagemang?

Finansiella tjänster och det ideella engagemanget.

Tillgången till bankkonton påverkar möjligheterna till att organisera sig ideellt – för vissa. Både SEB, Nordea och Swedbank nekar muslimska organisationer finansiella tjänster på grund av att islamofobiska rykten inte kan bevisas eller motbevisas till vad banken kallar tillfredsställande Fiduciary duty och compliance-regler. 

Termen “tillfredsställande” verkar ofta definieras retroaktivt och olika standarder verkar användas för kristna och sekulära organisationer respektive för muslimska organisationer. 

I det här samtalet undersöker vi: 

  • Hur påverkas det ideella engagemanget och delaktigheten hos den muslimska målgruppen när tillgång till finansiella tjänster stryps?  
  • Hur påverkas den svenska demokratin av att ojämlika villkor tillämpas för olika gruppers organisering?  
  • Vilken roll har den svenska staten i att säkerställa att alla medborgare och alla föreningar exempelvis ska kunna ha ett bankkonto och på så sätt utöva sina demokratiska rättigheter? 

Samtal med:

Mohamed Temsamani, generalsekreterare för Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Akil Zahiri, Islamiska Shiasamfunden i Sverige

Moderator: 

Ahmad Elfar, doktorand vid Sociologiska institutionen på Uppsala Universitet