Mänskliga rättigheter – inget val

Amnesty Sverige ger sig in i valdebatten för att påminna om att mänskliga rättigheter inte är valbara. 
Hur står det egentligen till med de mänskliga rättigheterna i Sverige? Tar politiska företrädare mänskliga rättigheter på allvar? Och är våra gemensamma rättigheter något som går att att välja – eller välja bort, när det passar? Detta i ett läge när
många i Sverige inte har en trygg plats att bo på. När människor utsätts för rasism, diskriminering och hot och våld på grund av vilka de är. När vissa människor som flyr misstänkliggörs medan andra välkomnas – trots att alla har samma rätt att söka asyl. 

Samtal med:

Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty International Sverige