Debatt: Var hittar vi framtidens samhällslösningar?

Med avstamp i förra samtalet om organiseringens former och framtidens folkrörelser samt NOVUS-undersökningens resultat om hur människor engagerar sig när de vill påverka samhällsutvecklingen. Tre politiska ungdomsförbund tar sikte på hur vi ska få till så goda förutsättningar som möjligt för framtidens samhällslösningar.

Var finns svaren på framtidens samhällsutmaningar? Hos politiska partierna, civilsamhället, näringslivet, något annat? Vilken är vår största samhällsutmaning just nu? Hur lätt är det för goda samhällsutmaningar att bli en del av partiprogrammet? Är de bästa idéerna och idéerna som engagerar politiken den samma?

Ava Rudberg, förbundsordförande Ung vänster

Joel Forsberg, internationella utskottet, Grön ungdom

Oscar Berggren, rätts- och migrationspolitisk talesperson Centerpartiets ungdomsförbund