Vad är demokratidagarna?

Demokratidagarna är civilsamhällets mötesplats för påverkare och aktörer som bidrar till att skydda, stärka och utveckla demokratin. Konferensen hålls för första gången 2022 i Nynäshamn. Talare inkluderar civilsamhällets organisationer, demokratiaktivister, riksdagspartiernas partiledare och experter inom demokratifrågorna. Flera framstående internationella representanter kommer också delta i konferensen.

Den årliga nationella konferensen lockar 300 deltagare och 50-70 talare för tre dagars föreläsningar, diskussioner och debatter, sammanflätade med umgänge och kultur. Konferensen uppmuntrar till formella och informella samtal mellan riksdagsledamöter, företrädare för näringslivet, politiska partier, myndigheter, ungdomsorganisationer och olika civilsamhällesorganisationer.

Rådslaget

Rådslaget är en del av Demokratidagarna och är ett unik tillfälle för civilsamhällesorganisationer att samlas och lägga fram reformer för svensk demokrati till regering och riksdag.