Att förbereda inför framtidens kris

Nynäshamn kommun och Haninge kommun delar med sig av lärdomar från flyktingmottagandet 2015 och 2022. Hur agerade man, vilka lärdomar drog man, och hur förbereder de sitt civilsamhälle, offentlighet, näringsliv och privatpersoner på framtidens kris?

Christer Wigren, kanslichef i Nynäshamn kommun

Anette Haaf, (S) Socialnämndens ordförande i Haninge kommun