Vem når kulturen?

Vilka når kulturen är en brännande fråga. Tillgången till kultur så väl som möjligheten att få uttrycka sig och gestalta genom kultur är ett uppdrag som skolan länge haft genom den allmänna läroplan. Men uppdraget utmanas i takt med att allt fler skolor väljer bort kulturinslagen i kursplanen. Exempelvis på grund av föräldrar som stoppar pjäser eller på grund av exempelvis eftersatta offentliga resurser. Resultatet blir att vissa barn inte längre kommer i kontakt med kultur. Detta ställer nya frågor. Vem når kulturen? Vad händer med samhället när vissa barn inte kommer i kontakt med kulturen? Behöver vi ens kultur?

Suzanne Osten, är en av våra viktigaste regissörer och dramatiker som bland mycket annat startat Unga Klara. Hennes sätt att lyfta svåra frågor i konsten är banbrytande, och har blivit internationellt erkända, särskilt hennes tilltal gentemot en barnpublik. Även inom filmen har Suzanne Osten gjort stort avtryck och 2022 tilldelades hon en Hedersguldbagge.