Demokratins spelregler – grundlagarna under hot eller utveckling?

På kort tid har flera förslag om att ändra grundlagarna lagts fram. Vår egen demokrati kan lätt förändras till att likna den i Polen och Ungern. Idag, i Sverige, räcker två likalydande riksdagsbeslut med enkel majoritet, ett mellanliggande extra riksdagsval och 9 månader mellan besluten för att fundamentalt förändra vårt statsskick. Så skört är skyddet för våra mänskliga fri- och rättigheter i Sverige, så skört är domstolarnas oberoende och så enkelt är det att förändra den svenska demokratin och vårt statsskick. Skyddet av grundläggande demokratiska rättigheter som yttrandefrihet, religionsfrihet, föreningsfrihet, tryckfrihet, diskrimineringsförbud m.m. är lika bräckligt. I Sverige har vi samtidigt en ytterst svag medvetenhet om våra grundlagar. Som ett exempel på detta har våra grundlagar ändrats många gånger utan djupare allmän debatt och journalistisk granskning. Frågan är bör vi oroa oss eller är ändringar av grundlagen del av en nödvändig utveckling som medborgare inte behöver bry sig om.

Anette Pettersson, ordförande för MR-stiftelsen (samt enhetschef för förening och anläggning i Nynäshamn). MR-stiftelsen granskar alla motioner som föreslår ändringar av grundlagen i riksdagen.