Demokratins spelregler – grundlagarna under hot eller utveckling?

På kort tid har flera förslag om att ändra grundlagarna lagts fram. Vår egen demokrati kan lätt förändras till att likna den i Polen och Ungern. Idag, i Sverige, räcker två likalydande riksdagsbeslut med enkel majoritet, ett mellanliggande extra riksdagsval och 9 månader mellan besluten för att fundamentalt förändra vårt statsskick. Så skört är skyddet för våra mänskliga fri- och rättigheter i Sverige, så skört är domstolarnas oberoende och så enkelt är det att förändra den svenska demokratin och vårt statsskick. Skyddet av grundläggande demokratiska rättigheter som yttrandefrihet, religionsfrihet, föreningsfrihet, tryckfrihet, diskrimineringsförbud m.m. är lika bräckligt. I Sverige har vi samtidigt en ytterst svag medvetenhet om våra grundlagar. Som ett exempel på detta har våra grundlagar ändrats många gånger utan djupare allmän debatt och journalistisk granskning. Frågan är bör vi oroa oss eller är ändringar av grundlagen del av en nödvändig utveckling som medborgare inte behöver bry sig om.

Anette Pettersson, ordförande för MR-stiftelsen (samt enhetschef för förening och anläggning i Nynäshamn). MR-stiftelsen granskar alla motioner som föreslår ändringar av grundlagen i riksdagen. 

Let's Unlock This Feature

Unlock this feature and improve your workflow even further by upgrading your plan.

*This is only shown to you as a webmaster, other users will not see this
Task already exist for this element.
Write your message in the existing thread.
Here, we opened it for you.
Pushed to Media Folder.
The file was added to the website's media folder, you can now use it from the there.
Återställ
Återställ
       Last 24 HoursLast 7 DaysDin rapport skickades
       Share Page Link :
       ×
       General Tasks are meant for requests that are not about a specific part of the page. To create a specific request, close this box and click the plus icon on the right to choose any part of the page.
       For more generic requests, go ahead and send your message.
       ×
       Approve Page

       When the page is ready, click the green button to signal to the webmaster that this page is approved.

       there was some error. Please try again.
       ×
       Page Approved
       Desktop Tablet Mobile
       Back to Standard View
       You Ran Out of Website Slots

       That's great!
       It means you're growing & onboarding more clients!
       Don't let it stop you

       Once you're done, click here to validate the website

       There was some error. Please try again.
       You Ran Out of Task Slots

       That's great!
       It means you're growing & onboarding more clients!
       Don't let it stop you

       Once you're done, click here to validate the website

       There was some error. Please try again.
       You Ran Out of Internal Task Slots

       That's great!
       It means you're growing & onboarding more clients!
       Don't let it stop you

       Once you're done, click here to validate the website

       There was some error. Please try again.