Mikael Damberg, finansminister, Socialdemokraterna 

Samtal med Mikael Damberg, finansminister, Socialdemokraterna 

Jan Scherman och Edna Eriksson ställer frågor om demokratin till riksdagsföreträdare. Hur ser synen på demokrati ut inom partiet, vilka demokratiska förebilder påverkar förtroendevalda och hjälper eller stjälper partiet demokratin.