I kommunhuset bygger vi demokrati – lokalt partisamtal

Samtal med lokalpolitiker i Nynäshamn lett av Edna Eriksson, strateg från Folkets hus och parker.

Vad betyder demokratisk beredskap i Nynäshamn, en stad som blickar ut över Östersjön mot ett allt mer totalitärt Ryssland. Hur skyddar, stärker och utvecklar kommunpolitikerna svensk demokrati lokalt. Med utgångspunkt i Nynäshamns ungas egna frågor undersöker vi ideologi, både visionärt och mer jordnära.

Marcus Svinhufvud (M Nynäshamn), gruppledare och ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Bengt-Göran Pettersson (KD Nynäshamn), ledamot i kommunstyrelsen

Emma Solander (MP Nynäshamn), kommunfullmäktige och gruppledare för Miljöpartiet Nynäshamn

Mikael Persson (L Nynäshamn), kommunalråd och ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Tony Nicander (V Nynäshamn), kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen för V Nynäshamn

Patrik Isestad (S Nynäshamn), kommunalråd i opposition