Företagens roll i en allt osäkrare värld – Öppet samtal med Nynäshamns näringsliv och lokala politiker

Panelsamtal med Nynäshamns näringsliv och lokala politiker i frågor kring företagens roll i en allt osäkrare värld

Målet är att diskutera hur vi lokalt ska skapa och utveckla gemensamma förutsättningar för säkerhet, trygghet och beredskap vid kris?

Moderator: Rodrigo Garay – Tf Chef för Näringslivs- och Arbetsmarknadsförvaltningen

Panel med 3 företag, 2 politiker.

  • Företag: Niklas Tyni COOP/ Livsloppet AB (även styrelsemedlem i Stadskärneföreningen), Magnus Måhlgren vice VD Kerstins Taxi. Roger Backlund Driftchef Nynäshamns hamn & Sthlm Norvik Hamn (TBC), Bjarne Kristiansen Egen företagare och deltagande i den lokalt ideella hjälpgruppen för flyktingar från Ukraina.
  • Politiker: Mikael Persson (L) Regerande koalition, Ola Hägg (S) Politiker i opposition.

 

Program: Företagens roll i en allt osäkrare värld

 

14.00          Inledning                              Rodrigo Garay      

14:05          Deltagande företag presenterar sig

14:15          Utgångspunkt för diskussionen    Janet Jonsson, näringslivsavdelningen

  • SNR-undersökning Nynäshamn (rapport)
  • Trygghetsundersökning (rapport)

14:30          Panelsamtal                                   Deltagande företag och politiker

         Otrygghet                                      

  • Vad skapar otrygghet i Kommunen?
  • Vad kan vi göra för att skapa mer trygghet i Kommunen?

Samverkan

  • Vad har vi lärt oss av olika kriser vad gäller samverkan? (Covid-19, Ukraina)
  • Vad är kommunens, företagens och civilsamhällets roll i kriser?
  • Hur blir vi ännu bättre på att hantera kriser och samverkan. Vilka är de 5 viktigaste frågorna att arbeta med framöver?

15.40          Avslutande kommentarer             Alla deltagare får 2 minuter var

15:50          Sammanfattning                            Rodrigo Garay

16:00          Avslut