Företagens roll i en allt osäkrare värld – Öppet samtal med Nynäshamns näringsliv och lokala politiker

Panelsamtal med Nynäshamns näringsliv och lokala politiker i frågor kring företagens roll i en allt osäkrare värld

Målet är att diskutera hur vi lokalt ska skapa och utveckla gemensamma förutsättningar för säkerhet, trygghet och beredskap vid kris?

Moderator: Rodrigo Garay – Tf Chef för Näringslivs- och Arbetsmarknadsförvaltningen

Panel med 3 företag, 2 politiker.

 • Företag: Niklas Tyni COOP/ Livsloppet AB (även styrelsemedlem i Stadskärneföreningen), Magnus Måhlgren vice VD Kerstins Taxi. Roger Backlund Driftchef Nynäshamns hamn & Sthlm Norvik Hamn (TBC), Bjarne Kristiansen Egen företagare och deltagande i den lokalt ideella hjälpgruppen för flyktingar från Ukraina.
 • Politiker: Mikael Persson (L) Regerande koalition, Ola Hägg (S) Politiker i opposition.

 

Program: Företagens roll i en allt osäkrare värld

 

14.00          Inledning                              Rodrigo Garay      

14:05          Deltagande företag presenterar sig

14:15          Utgångspunkt för diskussionen    Janet Jonsson, näringslivsavdelningen

 • SNR-undersökning Nynäshamn (rapport)
 • Trygghetsundersökning (rapport)

14:30          Panelsamtal                                   Deltagande företag och politiker

         Otrygghet                                      

 • Vad skapar otrygghet i Kommunen?
 • Vad kan vi göra för att skapa mer trygghet i Kommunen?

Samverkan

 • Vad har vi lärt oss av olika kriser vad gäller samverkan? (Covid-19, Ukraina)
 • Vad är kommunens, företagens och civilsamhällets roll i kriser?
 • Hur blir vi ännu bättre på att hantera kriser och samverkan. Vilka är de 5 viktigaste frågorna att arbeta med framöver?

15.40          Avslutande kommentarer             Alla deltagare får 2 minuter var

15:50          Sammanfattning                            Rodrigo Garay

16:00          Avslut

Let's Unlock This Feature

Unlock this feature and improve your workflow even further by upgrading your plan.

*This is only shown to you as a webmaster, other users will not see this
Task already exist for this element.
Write your message in the existing thread.
Here, we opened it for you.
Pushed to Media Folder.
The file was added to the website's media folder, you can now use it from the there.
Återställ
Återställ
       Last 24 HoursLast 7 DaysDin rapport skickades
       Share Page Link :
       ×
       General Tasks are meant for requests that are not about a specific part of the page. To create a specific request, close this box and click the plus icon on the right to choose any part of the page.
       For more generic requests, go ahead and send your message.
       ×
       Approve Page

       When the page is ready, click the green button to signal to the webmaster that this page is approved.

       there was some error. Please try again.
       ×
       Page Approved
       Desktop Tablet Mobile
       Back to Standard View
       You Ran Out of Website Slots

       That's great!
       It means you're growing & onboarding more clients!
       Don't let it stop you

       Once you're done, click here to validate the website

       There was some error. Please try again.
       You Ran Out of Task Slots

       That's great!
       It means you're growing & onboarding more clients!
       Don't let it stop you

       Once you're done, click here to validate the website

       There was some error. Please try again.
       You Ran Out of Internal Task Slots

       That's great!
       It means you're growing & onboarding more clients!
       Don't let it stop you

       Once you're done, click here to validate the website

       There was some error. Please try again.