emelie

emelie

Anders W Jonsson, gruppledare för Centerpartiet

Samtal med Anders W Jonsson, gruppledare för Centerpartiet i riksdagen. Jan Scherman och Edna Eriksson ställer frågor om demokratin till riksdagsföreträdare. Hur ser synen på demokrati ut inom partiet, vilka demokratiska förebilder påverkar förtroendevalda och hjälper eller stjälper partiet demokratin.

Nekad bank-ID, bankkonto och bostadslån på grund av ditt engagemang?

Finansiella tjänster och det ideella engagemanget. Tillgången till bankkonton påverkar möjligheterna till att organisera sig ideellt – för vissa. Både SEB, Nordea och Swedbank nekar muslimska organisationer finansiella tjänster på grund av att islamofobiska rykten inte kan bevisas eller motbevisas till…

Scenarion: demokrati efter valet

I ett avrundande samtal lyfter vi intryck, oro och hopp som vi tar med oss från Demokratidagarna. Vilka berättelser och frågeställningar lever kvar efter programmets slut? Var är demokratin på väg och vilken roll spelar människorna, engagemanget och kulturen fram…

Mikael Damberg, finansminister, Socialdemokraterna 

Samtal med Mikael Damberg, finansminister, Socialdemokraterna  Jan Scherman och Edna Eriksson ställer frågor om demokratin till riksdagsföreträdare. Hur ser synen på demokrati ut inom partiet, vilka demokratiska förebilder påverkar förtroendevalda och hjälper eller stjälper partiet demokratin.

Radikaliserad – Demokratihotet för verklighetens folk

Spelar det någon roll för folkrörelse- och kultursverige vem som styr? Ett samtal om vår syn på vem som är medborgare och vilka demokratihot de står inför. Magnus Aspegren, regional utvecklingsdirektör i Region Jämtland Härjedalen och f.d. Riksteaterns VD Anna Ardin,…

Amanda Lind, tidigare kultur- och demokratiminister, Miljöpartiet

Samtal med Amanda Lind, tidigare kultur- och demokratiminister, Miljöpartiet Jan Scherman och Edna Eriksson ställer frågor om demokratin till riksdagsföreträdare. Hur ser synen på demokrati ut inom partiet, vilka demokratiska förebilder påverkar förtroendevalda och hjälper eller stjälper partiet demokratin.